MSc képzés / Infrastruktúra-építőmérnök szak / Víz- és vízi környezetmérnöki specializáció
kötelezően választható tárgy


A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a hagyományos települési csapadékvíz elvezetés ismeretanyagát meghaladó, korszerű, települési csapadékvíz gazdálkodás elméleti alapjait, az éghajlatváltozás várható következményeinek figyelembevételével. Ismertesse a hallgatókkal a nemzetközi jó gyakorlat módszereit és az azokhoz tartozó, szimulációs modellezésen alapuló tervezési eljárásokat. A tárgy további célja, hogy a hallgatók megtanulják a nyomás alatti és gravitációs közműhálózatok tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges hálózatmodellezési ismereteket. A hallgatók felkészítése a hálózat modellezési szoftverek készség szintű alkalmazásra. Főbb témakörök: nyomás alatti rendszerek modellezése; gravitációs csatornahálózatok hidraulikai modellezése; modell készítés, kalibráció; tervezési és üzemirányítási célú optimalizáció.