MSc képzés / Infrastruktúra-építőmérnök szak / Víz- és vízi környezetmérnöki specializáció
kötelezően választható tárgy


A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a módszertani (tervezési) alapelveket a vízminőség-szabályozási stratégiák készítéséhez. Gyakorlati (terv)feladat kidolgozása során megismerik a vízgyűjtő gazdálkodási terv készítésének menetét. Állapotfelmérés, szennyezőforrások feltárása, pontszerű kibocsátások vízminőségi hatásának értékelése, diffúz terhelések meghatározása, terhelhetőség és célállapot elérését biztosító intézkedések meghatározása. Adatbázisok, térinformatikai eszközök és modellek alkalmazás szintű megismerése.