MSc képzés / Infrastruktúra-építőmérnök szak

kötelező tárgy

A tantárgy célja, hogy az elvezető rendszer egymásra épülő, többnyire egymással kölcsönhatásban lévő elemeinek tervezési elveit és alapjait, ezen belül a felszíni csapadékvíz lefolyásának számítását és az elvezető létesítményeket (zárt csatornák, árkok, folyókák, átereszek), a pályaszerkezet víztelenítését, a pályavizek befogadó vízfolyásokba vezetését, továbbá a tervezhető és a nem tervezett közúti üzem működéséből eredő környezetszennyezés mértékének esetenként szükségessé váló kezelési igényeit és az üzemeltetés feladatait megismertesse a hallgatókkal.