BMEEOVKAV59 | Hulladékgazdálkodás
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Szabadon választható műszaki tárgy (BSc)

Tárgyelőadók: Bódi Gábor, Fülöp Júlia
Tárgyfelelős: Bódi Gábor

Habár napjaink egyik legfontosabbnak tekintett gazdasági, környezetvédelmi , sőt társadalmi problematikája az energiához kapcsolódik, a válság utáni stabilizáció egy másik, az energiával azonos szintű problémakört fog fölvetni (aminek első jelei már az ezredforduló környékén jelentkeztek). Ez a nyersanyagok és alapanyagok korlátozott mennyisége és egyre szűkösebb volta. A tárgy, amely az anyagokkal és a hulladékokkal (fölöslegessé minősített anyagok!) való gazdálkodás tényeit és összefüggéseit foglalja össze, ennek a régi-új problémának a megoldásához kíván segítséget nyújtani. Az új közelítés és a fölállított új rendszer azzal, hogy az eddigieknél jobban közelíti a valóságot, a megoldás gyakorlati lehetőségeit helyezi előtérbe.