BMEEOVKAV29 | Gyógy- és strandfürdők
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Szabadon választható műszaki tárgy (BSc)

Tárgyelőadó: Raum László
Tárgyfelelős: Dr. Budai Péter

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gyógy- és strandfürdők létesítésének feltételeit, megismerjék a vonatkozó vízminőségi előírásokat, a vízminősítés szakmai hátterét. Tárgyalja a gyógy- és strandfürdők műszaki kialakítását, a vízbeszerzés lehetőségeit, a vízhasználat formá-it, a vízforgatás megvalósítását, a gyógyfürdők speciális kialakítását. Betekintést ad a fürdők üzemeltetésének témakörébe, bemutatja a természetes vízfelületek strand célú hasznosításának műszaki és vízminőségi feltételeit.