BMEEOVKAKM3| Környezeti kárelhárítás
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Környezetmérnöki képzés (BSc)

Tárgyelőadók: Jolánkai Zsolt, Ács Tamás
Tárgyfelelős: Dr. Kozma Zsolt

A tárgy célja a környezeti elemekbe (elsősorban felszíni- és felszín alatti víz és földtani közeg) jutott környezet- és egészségkárosító anyagok viselkedésének, valamint eltávolítási módszereinek bemutatása. Tárgyalt témakörök: hazai jogszabályi és intézményi keretek; a környezeti tényfeltárás hatósági lebonyolítása, szűrővizsgálatok tervezése és kivitelezése, mintavételi technikák, monitoring kutak elrendezése és elhelyezése; talaj-talajvíz rendszerek jellemzői; felszín alatti vízmozgás és szennyezőanyag transzport; szennyezőanyag lehatárolás interpolációs technikákkal; Surfer szoftver gyakorlati alkalmazása interpolációra és izokoncentrációs térképek megjelenítésére; kármentesítési technológiák rövid áttekintése; környezeti kockázatbecslés alapjai; környezeti kárelhárítás felszíni vizek rendkívüli szennyezése esetén, lépések, technológiák, szereplők; vízminőségi kárelhárítási tervek.