BMEEOVKA-HP | Vízi közmű projektfeladat
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (BSc)


Település vízellátásának (víztisztítási technológia és vízellátó hálózat), szennyvízelvezetésének, szennyvíztisztítási technológiájának, csapadékvíz elvezetésének tervezése. A vízellátás mélységi vízbázisból történik. A feladat részét képezi a jelenlegi és távlati vízigények meghatározása , a  víztisztítási technológia tisztítási módszerének tervezése, méretezése (műszaki leírás, technológiai blokkséma, számítási melléklet). További feladat a vízellátó hálózat és vízelvezető rendszer kialakításának tervezése, üzemeltetésének vizsgálata számítógépes modellek segítségével, valamint a felmerülő változatok költségösszehasonlítása. Az összegyűjtött szennyvíz tisztítási technológiájának tervezése, méretezése (műszaki leírás, technológiai blokkséma, számítási melléklet).