BMEEOVKA-H4 | Közműhálózatok tervezése
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (BSc)

Tárgyelőadók: Dr. Knolmár Marcell, Dr. Fülöp Roland, Dr. Darabos Péter, Bódi Gábor, Musa Ildikó
Tárgyfelelős: Dr. Knolmár Marcell

A tantárgy célja, hogy a települési vízi közmű hálózatok modellezésének alapjait megismertesse, ezáltal a hallgatók elsajátítsák a rendszerszinten történő mérnöki gondolkodást. Az itt megszerzett ismereteket a vízi közmű szakirányos projektfeladatban fogják gyakorlati szinten hasznosítani. Bemutatja az egyes közművek vizsgálati sajátosságait, tervezési követelményeit a modellépítéstől a kapott eredmények kiértékeléséig. Hangsúlyt fektet a topológiai, a fizikai és a terhelési modell számítási hátterének ismertetésére, a modellek kalibrálásának lehetőségeire. A tárgy részét képezi a kereskedelemben kapható szoftverek falhasználói szempontú ismertetése is. Továbbá foglalkozik a speciális műtárgyak és csomóponti kialakítások témakörével. A tárgy érinti a rekonstrukció tervezés témakörét és rávilágít a csőkorrózió problémájára laborgyakorlat keretében.