BMEEOVKA-H1 | Víz- és szennyvíztisztítás
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (BSc)

Tárgyfelelős: Dr. Laky Dóra

A tantárgy célja az ivóvíz, valamint kommunális szennyvíz tisztítására alkalmas technológiák bemutatása. Ismertetjük az egyes eljárások elméleti hátterét, műtárgyait, a méretezés alapjait.

A félév első felében az ivóvíz előállításának technológiáit ismertetjük:
- Ivóvízbázisok típusai és az azokban található szennyezőanyagok, eltávolításuk jelentősége.
- Az ivóvizek tisztításának technológiái (fertőtlenítés, szilárd-folyadék és gáz-folyadék fázisszétválasztás, koaguláció és flokkuláció, vas- és mangántalanítás, vízlágyítás, arzéneltávolítás, ammónium eltávolítása, szerves anyagok eltávolítása ivóvízből).
- Minta-technológiai sorok felszín alatti és felszíni vízbázis tisztítása esetén.
- Felszín alatti víz tisztítására alkalmas technológiák méretezésének elvei (közelítő vegyszerdózisok meghatározása, homokszűrők, adszorberek méretezése, zagyvíz ülepítő méretének meghatározása).

A félév második felében a szennyvíztisztítási technológiákat mutatjuk be:
- A szennyvíz fogalma.
- Mechanikai szennyvíztisztítás: kőfogók, rácsok, rácsszemét kezelés, homokfogók, homok kezelése, előülepítők.
- A biológiai szennyvíztisztítás: fixfilmes eljárások, eleveniszapos eljárások, reaktorelrendezési sémák, utóülepítők.
- A kémiai szennyvíztisztítás és a foszfor eltávolítás.
- A nitrogén vegyületek eltávolítása.
- Szennyvíziszapok képződése, kezelése (aerob, anaerob) és elhelyezése.